Προσωπικό

ΔΑΣΚΑΛΟΙ
Α1:   Ανδρικοπούλου Ευγενία 
Α2:   Κωνσταντίνου Εύη
Β1:   Σακουλογέωργα Χρυσάνθη
Β2:   Αποστολάκου Γεωργία
Γ1:   Ρίμπογλου Ελεάνα 
Γ2:   Συνιώρης Γιάννης 
Δ1:   Λάππα Δήμητρα 
Δ2:   Τρακάδας παναγιώτης
Ε1:   Παπαθεοδώρου Βάσω 
Ε2:   Κουβούσης Θανάσης 
ΣΤ1: Κάτρης Δημήτρης
ΣΤ2:  Γκίνη Νατάσσα
Μεντεσίδης Θεόφιλος
ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ:  

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ:    Αδαμόπουλος Γιώργος  
ΜΟΥΣΙΚΗ:               Κουρούνη Ελευθερία
ΑΓΓΛΙΚΑ:                 Παππά Ελένη
ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΗ:        Παπαπαύλου Αναστασία
                                Νικηφορίδης Κωνσταντίνος
                                Τάμπαλης Κωνσταντίνος
                                    

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΟΛΕΙΟΥ
ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:          Τάμπαλης Κωνσταντίνος
ΥΠΟΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ:   Κάτρης Δημήτρης