29.9.17

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ 4 ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ #2

Για τη Δευτέρα 2 Οκτωβρίου το πρόγραμμα των μαθημάτων έχει προσαρμοστεί από τους εκπαιδευτικούς ώστε η διδασκαλία και οι δραστηριότητες των παιδιών να σχετίζονται με το αφιέρωμα.

Για να εμπλουτίσουμε το μάθημα και να κερδίσουμε τη συμμετοχή των μαθητών, μια ωραία ιδέα, για εκείνη τη μέρα, είναι η Επαυξημένη Πραγματικότητα.

Διάφορες εφαρμογές Ε.Π. διαθέτουν φύλλα εργασίας που αναφέρονται στα αθλήματα και μπορούν να αξιοποιηθούν στη διδασκαλία μαθημάτων του Δημοτικού. Κεντρίζοντας το ενδιαφέρον των παιδιών, μέσα από την τρισδιάστατη αναπαράσταση και τη διάδραση, μπορούμε να προσεγγίσουμε την έννοια του αθλητισμού και της προσφοράς του με ένα πιο ευχάριστο και ενδιαφέρον τρόπο.

Προϋπόθεση για την αξιοποίηση της Ε.Π. είναι η ύπαρξη tablet ή smartphone, όπου θα έχουμε ήδη εγκαταστήσει την εφαρμογή που θέλουμε, και η αναπαράσταση των εικόνων στα φύλλα εργασίας να είναι ευδιάκριτη.  


1. Eφαρμογή Quiver 


2. Εφαρμογή CHROMville
Φύλλα Εργασίας 4 (δυνατότητα παραμετροποίησης ήρωα)
Φύλλα Εργασίας 5
Φύλλο εργασίας 6
 (επιλογή water sports)

Επιπλέον υλικό υπάρχει και σε παλαιότερες αναρτήσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου