24.1.13

ΕΡΕΥΝΑ ΓΙΑ ΤΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΣΤ1Το ΣΤ1 με αφορμή την ενότητα της γλώσσας <<ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ>> πραγματοποιεί έρευνα για τα ατυχήματα στο σχολείο και το σπίτι.Το ερωτηματολόγιο δόθηκε στους μαθητές των Γ΄,Δ΄,Ε΄και ΣΤ΄ τάξεων , σας το παρουσιάζουμε .Σε επόμενες αναρτήσεις θα δημοσιεύσουμε τα συμπεράσματα μας.