16.9.17

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ενημερώνουμε ότι το Ολοήμερο τμήμα του σχολείου μας δεν θα λειτουργήσει τη Δευτέρα 18 Σεπτεμβρίου λόγω έλλειψης προσωπικού. 

Θα ακολουθήσει ενημέρωση και για τις υπόλοιπες μέρες της εβδομάδας.