28.2.21

ΕΓΓΡΑΦΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΗΝ Α΄ ΤΑΞΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ.ΕΤΟΣ: 2021 - 2022


Στην Α΄ τάξη του σχολείου μας  γράφονται οι μαθητές που γεννήθηκαν από 1/1/2015- 31/12/2015 και μένουν μεταξύ των οδών Λ. Αθηνών- Αγωνιστών Στρατοπέδου Χαϊδαρίου- Ανθέων- Σπάρτης.

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 1 έως 20 Μαρτίου 2021.

 

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 •  Επίδειξη του Βιβλιαρίου Υγείας του παιδιού
 
 •  Βεβαίωση φοίτησης Νηπιαγωγείου
 
 •  Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (κλικ εδώ)
 
 •  Αίτηση εγγραφής (κλικ εδώ)
 
 •         Αποδεικτικό στοιχείων διαπίστωσης διεύθυνσης κατοικίας μαθητή. (λογαριασμός ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας)
   
Εγγραφή στο προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα και στο τμήμα πρωινής ζώνης.

 •         Αίτηση εγγραφής (κλικ εδώ)

 

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Η εγγραφή μπορεί να γίνει :

 1. Ηλεκτρονικά: αποστέλλοντας  τα παραπάνω δικαιολογητικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση  του σχολείου: mail@3dim-chaid.att.sch.gr
 2. Με φυσική παρουσία: μετά από τηλεφωνική συνεννόηση (2105813742).
 3. Κάθε πρωί 8.30-10.30 με την επαναλειτουργία των σχολείων