18.2.21

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΛΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

 Σύμφωνα με τους κανόνες της τηλεκπαίδευσης, απαγορεύεται η καταγραφή και αποθήκευση

ήχου ή/και εικόνας το μαθήματος που εξελίσσεται στην ηλεκτρονική πλατφόρμα Webex καθώς

και οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου που μεταδίδεται ηλεκτρονικώς, 

πέραν της ζωντανής μετάδοσης ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο με αποκλειστικούς 

αποδέκτες τους μαθητές. 

Στην  αντίθετη περίπτωση η Διεύθυνση του σχολείου είναι υποχρεωμένη να ακολουθήσει 

τη νομική οδό.