7.5.18

ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ ΜΕ ΤΑ ΠΡΩΤΑΚΙΑ

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ - ΣΧ. ΕΤΟΣ 2018-19


Όσοι γονείς ή κηδεμόνες ενδιαφέρονται για την εγγραφή των παιδιών τους στο Ολοήμερο Πρόγραμμα για το σχολικό έτος 2018-2019 θα πρέπει σύμφωνα με τη σχετική νομοθεσία το αργότερο έως τις 12/6/2018 να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση και τα απαραίτητα δικαιολογητικά

Στο Ολοήμερο Πρόγραμμα δύνανται να εγγράφονται:
1. οι μαθητές των οποίων εργάζονται και οι δύο γονείς, προσκομίζοντας σχετική βεβαίωση του φορέα εργασίας τους ή κάρτα ανεργίας, στην περίπτωση που είναι άνεργοι.

Δικαίωμα εγγραφής στο ολοήμερο δίνεται και στην περίπτωση που προσκομίζεται βεβαίωση εργασίας από τον ένα γονέα ή κάρτα ανεργίας από τον άλλο.

Για τους αυτοαπασχολούμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες κτλ. αρκεί η προσκόμιση πρόσφατης βεβαίωσης του ασφαλιστικού τους φορέα ή το πιο πρόσφατο ειδοποιητήριο πληρωμής του τρέχοντος έτους ακόμα και αν δεν έχει εξοφληθεί.

2. οι μαθητές, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευπαθείς κοινωνικές ομάδες (πολύτεκνοι, τρίτεκνοι, μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις, ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης, φυλακισμένοι).

3. πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ και τα παιδιά τους φοιτούν σε σχολικές μονάδες Π.Ε με εγγραφή στο πρωινό πρόγραμμα.