3.6.21

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΒΙΒΛΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΤΡΑΔΙΩΝ


Κάθε σχολική μονάδα καταναλώνει σε ετήσια βάση μεγάλη ποσότητα χαρτιού για τις εκπαιδευτικές ανάγκες. Στο τέλος κάθε σχολικής χρονιάς, τα σχολικά εγχειρίδια και τετράδια των μαθητών δημιουργούν ένα πολύ μεγάλο όγκο χαρτιού. 

Τι γίνεται, λοιπόν, με όλο αυτό το χαρτί;

Ένας αριθμός βιβλίων μπορεί να επαναχρησιμοποιηθεί από άλλους μαθητές. Το μεγαλύτερο μέρος όμως του σχολικού χαρτιού, μπορεί να ανακυκλωθεί αποφέροντας πολλαπλά οφέλη.

Κάθε χρόνο ανακυκλώνονται στην Ελλάδα 350.000 τόνοι χαρτιού, που αντιστοιχούν σε 7.000.000 δέντρα35.000.000 τόνους νερό και 60.000 τόνους πετρέλαιο. Ο αριθμός αυτός μπορεί να αυξηθεί σημαντικά με τη σχολική ανακύκλωση.

Από τη Δευτέρα 7 Ιουνίου έως και την Παρασκευή 1 Ιουνίου οι μαθήτριες και οι μαθητές του σχολείου μας καλούνται να συλλέξουν στις τάξεις τους τα σχολικά βιβλία και τετράδια, που δεν χρειάζονται πια. Με την καθοδήγηση των εκπαιδευτικών θα ετοιμαστούν για τη διαδικασία της ανακύκλωσης.

***Φέρνουμε στο σχολείο για ανακύκλωση μόνο βιβλία τετράδια και λευκό φωτοτυπικό χαρτί
***Αφαιρούμε τα πλαστικά ντύματα των εξωφύλλων των βιβλίων
***Αφαιρούμε τα πλαστικά εξώφυλλα των τετραδίων
***Δε διαλύουμε το βιβλίο και το τετράδιο
 ***Αφαιρούμε συνδετήρες από το φωτοτυπικό χαρτί