20.4.16

ΑΙΜΟΔΟΣΙΑ

Η Διεύθυνση Π.Ε. Γ΄ Αθήνας διοργανώνει τη 13η αιμοδοσία για την Τράπεζα Αίματος όλων των εκπαιδευτικών και εργαζομένων της Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας
Η Τράπεζα Αίματος ιδρύθηκε το 2010 σε συνεργασία με το Θριάσιο Γενικό Νοσοκομείο Ελευσίνας με σκοπό την κάλυψη αναγκών σε αίμα των μικρών μαθητών, των εκπαιδευτικών και εργαζομένων καθώς και των μελών των οικογενειών τους όλων των σχολείων της Διεύθυνσης Π.Ε. Γ΄ Αθήνας.

Προσφέρω αίμα ... Προσφέρω ζωή...

Η αιμοδοσία θα διεξαχθεί από τις 09.00 π.μ. έως τις 12.30 μ.μ. στα σχολεία και τις ημερομηνίες που αναφέρονται παρακάτω:

Πέμπτη 12 Μαΐου 2016
στο 3ο Δημοτικό Σχολείο Χαϊδαρίου 
(Κορυτσάς 6, Κολυμβητήριο, Διευθύντρια κ. Ειρήνη Βιλανάκη, τηλ. 210 5813742)

Τετάρτη 17 Μαΐου 2016
στο 9ο Δημοτικό Σχολείο Ιλίου 
(Λ. Πετρουπόλεως 76, Ίλιον, Διευθυντής κ. Νίκος Σιαλακάς, τηλ. 2105019461).