20.11.13

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (20/11)

H Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού,
που αποτελεί το πλέον αποδεκτό κείμενο 
για τα ανθρώπινα δικαιώματα παγκοσμίως
υιοθετήθηκε από τη Γενική Συνέλευση 
του ΟΗΕ, στις 20 Νοεμβρίου του 1989 και 
πρόσφερε ένα νέο ορισμό για την παιδική
 ηλικία με βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα. 
Την έχουν επικυρώσει 193κράτη, 
εκτός των ΗΠΑ και της Σομαλίας,
 και τα 54 άρθρα της καλύπτουν 
όλα τα δικαιώματα των παιδιών 
που χωρίζονται σε 4 τομείς: 
Δικαιώματα Επιβίωσης, Ανάπτυξης, 
Προστασίας και Δικαιώματα Συμμετοχής. 
 Η Ελλάδα την επικύρωσε στις 2 Δεκεμβρίου του 1992.