8.4.20

Α΄1 - ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ #5

Α. ΓΛΩΣΣΑ

1. Επανάληψη «πως, πώς, πού, που»
Στο μάθημα «Ένας καινούριος μαθητής» δύο φορές η λέξη «πώς» έχει τόνο.Στο τέλος της πρότασης έχει ερωτηματικό. Η πρόταση είναι ερώτηση.
Πρέπει να θυμάμαι ότι:


Δραστηριότητα 1: Κάνε κλικ εδώ και βάλε πώς ή πως.

Δραστηριότητα 2: Κάνε κλικ εδώ και βάλε πού ή που.


Εργασία 1: Στο τετράδιο της Αντιγραφής γράψτε  2 προτάσεις με πώς, 2 προτάσεις με πως.

Εργασία 2: Στο τετράδιο της Αντιγραφής γράψτε  2 προτάσεις με πού, 2 προτάσεις με που.

Εργασία 3: Στο τετράδιο της Αντιγραφής φτιάχνω δύο στήλες μία όταν το ευ=εβ και μία όταν ευ=εφ και γράφω ανάλογα τις παρακάτω λέξεις.

Εργασία 4: Αντιγραφή (5 φορές) και ορθογραφία: απόγευμα, δουλεύω, φεύγω, εύκολος, Δευτέρα,  ευχή.  Πού θα πάμε εκδρομή τη Δευτέρα;  Πώς φεύγεις κάθε απόγευμα από το χωριό;Β. ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ
Θα κάνουμε εξάσκηση στην αφαίρεση μονοψήφιων αριθμών από διψήφιους.

Εργασία 5: Στο τετράδιο Μαθηματικών βρείτε τα αποτελέσματα των παρακάτω πράξεων:


Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου