12.4.20

Α΄1 - ΥΛΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ #6

Πριν ξεκινήσετε τις ασκήσεις μπορείτε να εξασκηθείτε με τις διαδικτυακές επαναληπτικές δραστηριότητες.

Δραστηριότητα 1: Συμπληρώνω τα κενά των λέξεων με ι, η, υ. Κάντε κλικ εδώ  

Δραστηριότητα 2: Συμπληρώνω τα κενά των λέξεων με ει, οι. Κάντε κλικ εδώ

Δραστηριότητα 3: Διαλέγω τη σωστή ορθογραφία των λέξεων. Κάντε κλικ εδώ.


***Αν κάνετε πάνω από δύο λάθη επαναλάβετε την δραστηριότητα.Οι ασκήσεις που ακολουθούν είναι για επαναληπτικές εργασίες για δύο εβδομάδες. Δεν χρειάζεται να γίνουν μέσα σε μία μέρα.


Γράφω τις παρακάτω ασκήσεις στο τετράδιο Εργασιών και Μαθηματικών. 

*** Όταν ζητείται συμπλήρωση κενών γράφω στο τετράδιο ολόκληρη τη λέξη και όχι μόνο το γράμμα που συμπλήρωσα. Αποτελεί εξάσκηση αντιγραφής.

*** Για να μπορέσετε να δείτε καλύτερα τις ασκήσεις κάντε κλικ πάνω τους.


*** Μέσω του e-class μπορούμε να επικοινωνούμε, παρακαλώ ελέγχετε τα μηνύματα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου